HOTLINE- ZALO

0904 639 438

VÁCH NGĂN PHÒNG THỜ

-35% Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT150 Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT150

Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT150

1,100,000₫ /m2 1,700,000₫

-24% Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT149 Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT149

Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT149

1,300,000₫ /m2 1,700,000₫

-24% Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT148 Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT148

Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT148

1,300,000₫ /m2 1,700,000₫

-35% Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT147 Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT147

Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT147

1,100,000₫ /m2 1,700,000₫

-24% Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT146 Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT146

Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT146

1,300,000₫ /m2 1,700,000₫

-24% Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT145 Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT145

Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT145

1,300,000₫ /m2 1,700,000₫

-24% Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT144 Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT144

Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT144

1,300,000₫ /m2 1,700,000₫

-35% Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT143 Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT143

Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT143

1,100,000₫ /m2 1,700,000₫

-35% Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT142 Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT142

Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT142

1,100,000₫ /m2 1,700,000₫

-24% Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT141 Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT141

Vách Ngăn Phòng Thờ Gỗ MDF- PT141

1,300,000₫ /m2 1,700,000₫

VÁCH NGĂN CẦU THANG

-24% Vách ngăn cầu thang cnc- CT130 Vách ngăn cầu thang cnc- CT130

Vách ngăn cầu thang cnc- CT130

1,300,000₫ /m2 1,700,000₫

-35% Vách ngăn cầu thang cnc- CT129 Vách ngăn cầu thang cnc- CT129

Vách ngăn cầu thang cnc- CT129

1,100,000₫ /m2 1,700,000₫

-35% Vách ngăn cầu thang cnc- CT128 Vách ngăn cầu thang cnc- CT128

Vách ngăn cầu thang cnc- CT128

1,100,000₫ /m2 1,700,000₫

-24% Vách ngăn cầu thang cnc- CT127 Vách ngăn cầu thang cnc- CT127

Vách ngăn cầu thang cnc- CT127

1,300,000₫ /m2 1,700,000₫

-35% Vách ngăn cầu thang cnc- CT126 Vách ngăn cầu thang cnc- CT126

Vách ngăn cầu thang cnc- CT126

1,100,000₫ /m2 1,700,000₫

-12% Vách ngăn cầu thang cnc- CT125 Vách ngăn cầu thang cnc- CT125

Vách ngăn cầu thang cnc- CT125

1,500,000₫ /m2 1,700,000₫

-12% Vách ngăn cầu thang cnc- CT124 Vách ngăn cầu thang cnc- CT124

Vách ngăn cầu thang cnc- CT124

1,500,000₫ /m2 1,700,000₫

-35% Vách ngăn cầu thang cnc- CT123 Vách ngăn cầu thang cnc- CT123

Vách ngăn cầu thang cnc- CT123

1,100,000₫ /m2 1,700,000₫

-35% Vách ngăn cầu thang cnc- CT122 Vách ngăn cầu thang cnc- CT122

Vách ngăn cầu thang cnc- CT122

1,100,000₫ /m2 1,700,000₫

-35% Vách ngăn cầu thang cnc- CT121 Vách ngăn cầu thang cnc- CT121

Vách ngăn cầu thang cnc- CT121

1,100,000₫ /m2 1,700,000₫

VÁCH NGĂN KHÁCH BẾP

-42% Vách ngăn phòng khách đẹp -BK163 Vách ngăn phòng khách đẹp -BK163

Vách ngăn phòng khách đẹp -BK163

1,100,000₫ /m2 1,900,000₫

-42% Vách ngăn phòng khách đẹp -BK162 Vách ngăn phòng khách đẹp -BK162

Vách ngăn phòng khách đẹp -BK162

1,100,000₫ /m2 1,900,000₫

-21% Vách ngăn phòng khách đẹp -BK161 Vách ngăn phòng khách đẹp -BK161

Vách ngăn phòng khách đẹp -BK161

1,500,000₫ /m2 1,900,000₫

-21% Vách ngăn phòng khách đẹp -BK160 Vách ngăn phòng khách đẹp -BK160

Vách ngăn phòng khách đẹp -BK160

1,500,000₫ /m2 1,900,000₫

-32% Vách ngăn phòng khách đẹp -BK159 Vách ngăn phòng khách đẹp -BK159

Vách ngăn phòng khách đẹp -BK159

1,300,000₫ /m2 1,900,000₫

-32% Vách ngăn phòng khách đẹp -BK158 Vách ngăn phòng khách đẹp -BK158

Vách ngăn phòng khách đẹp -BK158

1,300,000₫ /m2 1,900,000₫

-42% Vách ngăn phòng khách đẹp -BK157 Vách ngăn phòng khách đẹp -BK157

Vách ngăn phòng khách đẹp -BK157

1,100,000₫ /m2 1,900,000₫

-21% Vách ngăn phòng khách đẹp -BK156 Vách ngăn phòng khách đẹp -BK156

Vách ngăn phòng khách đẹp -BK156

1,500,000₫ /m2 1,900,000₫

-21% Vách ngăn phòng khách đẹp -BK155 Vách ngăn phòng khách đẹp -BK155

Vách ngăn phòng khách đẹp -BK155

1,500,000₫ /m2 1,900,000₫

-42% Vách ngăn phòng khách đẹp -BK154 Vách ngăn phòng khách đẹp -BK154

Vách ngăn phòng khách đẹp -BK154

1,100,000₫ /m2 1,900,000₫

LAM GỖ TRANG TRÍ

-33% Lam Gỗ Trang Trí -LG01 Lam Gỗ Trang Trí -LG01

Lam Gỗ Trang Trí -LG01

400,000₫ /md 600,000₫

-20% Thanh Lam Trang Trí Cầu Thang-LG81 Thanh Lam Trang Trí Cầu Thang-LG81

Thanh Lam Trang Trí Cầu Thang-LG81

400,000₫ /md 500,000₫

-33% Lam Gỗ Trang Trí -LG02 Lam Gỗ Trang Trí -LG02

Lam Gỗ Trang Trí -LG02

400,000₫ /md 600,000₫

-33% Lam Gỗ Trang Trí -LG03 Lam Gỗ Trang Trí -LG03

Lam Gỗ Trang Trí -LG03

400,000₫ /md 600,000₫

-20% Lam Gỗ Trang Trí -LG11 Lam Gỗ Trang Trí -LG11

Lam Gỗ Trang Trí -LG11

400,000₫ /md 500,000₫

-33% Lam Gỗ Trang Trí -LG05 Lam Gỗ Trang Trí -LG05

Lam Gỗ Trang Trí -LG05

400,000₫ /md 600,000₫

-33% Lam Gỗ Trang Trí -LG18 Lam Gỗ Trang Trí -LG18

Lam Gỗ Trang Trí -LG18

400,000₫ /md 600,000₫

-20% Thanh LamTrang Trí Cầu Thang-LG76 Thanh LamTrang Trí Cầu Thang-LG76

Thanh LamTrang Trí Cầu Thang-LG76

400,000₫ /md 500,000₫

-20% Lam Gỗ Trang Trí -LG37 Lam Gỗ Trang Trí -LG37

Lam Gỗ Trang Trí -LG37

400,000₫ /md 500,000₫

-33% Lam Gỗ Trang Trí -LG12 Lam Gỗ Trang Trí -LG12

Lam Gỗ Trang Trí -LG12

400,000₫ /md 600,000₫

SẢN PHẢM BÁN CHẠY

Bàn Thờ 3 Tầng Gỗ - MS02

5,700,000₫

4,560,000₫ /bo

Lưu Ý: Đơn giá đã bao gồm tủ thờ 3 tầng cắt cnc + đèn leb ngang cho tủ - Giá trên không bao gồm các phụ kiện đi kèm như bàn ông địa, tượng phật, tranh đèn...

-20%

Bàn Thờ 3 Tầng Gỗ - MS03

5,700,000₫

4,560,000₫ /bo

Lưu Ý: Đơn giá đã bao gồm tủ thờ 3 tầng cắt cnc + đèn leb ngang cho tủ - Giá trên không bao gồm các phụ kiện đi kèm như bàn ông địa, tượng phật, tranh đèn...

-20%

Bàn Thờ 3 Tầng Gỗ - MS01

5,700,000₫

4,560,000₫ /bo

Lưu Ý: Đơn giá đã bao gồm tủ thờ 3 tầng cắt cnc + đèn leb ngang cho tủ - Giá trên không bao gồm các phụ kiện đi kèm như bàn ông địa, tượng phật, tranh đèn...

-20%

Bàn Thờ 3 Tầng Gỗ Giá Rẻ-MS14

5,700,000₫

4,560,000₫ /bo

Lưu Ý: Đơn giá đã bao gồm tủ thờ 3 tầng cắt cnc + đèn leb ngang cho tủ - Giá trên không bao gồm các phụ kiện đi kèm như bàn ông địa, tượng phật, tranh đèn...

-20%

Bàn Thờ 3 Tầng Gỗ MDF - MS04

5,700,000₫

4,560,000₫ /bo

Lưu Ý: Đơn giá đã bao gồm tủ thờ 3 tầng cắt cnc + đèn leb ngang cho tủ - Giá trên không bao gồm các phụ kiện đi kèm như bàn ông địa, tượng phật, tranh đèn...

-20%

Bàn Thờ 3 Tầng Gỗ Sồi - MS05

13,050,000₫

11,745,000₫ /bo

Lưu Ý: Đơn giá đã bao gồm tủ thờ 3 tầng cắt cnc + đèn leb ngang cho tủ - Giá trên không bao gồm các phụ kiện đi kèm như bàn ông địa, tượng phật, tranh đèn...

-10%

Bàn Thờ 3 Tầng Gỗ-MS11

5,700,000₫

4,560,000₫ /bo

Lưu Ý: Đơn giá đã bao gồm tủ thờ 3 tầng cắt cnc + đèn leb ngang cho tủ - Giá trên không bao gồm các phụ kiện đi kèm như bàn ông địa, tượng phật, tranh đèn...

-20%

Kệ 3 Tầng Gỗ - MS06

5,700,000₫

4,560,000₫ /bo

Lưu Ý: 

- Đơn giá đã bao gồm tủ thờ 3 tầng cắt cnc + 3 đèn leb ngang 

- Giá trên không bao gồm các phụ kiện đi kèm như bàn ông địa, tượng phật, tranh đèn...

-  Giá bán sản phẩm đã bao gồm công lắp đặt và phí vận chuyển tại nội thành TPHCM

Liên hê đặt hàng : 0904639438 gặp NHiên ( zalo )

-20%

Kệ Thờ 2 Tầng 2022-MS07

4,600,000₫

3,680,000₫ /bo

Lưu Ý: 

- Đơn giá đã bao gồm tủ thờ 2 tầng cắt cnc + 2 đèn leb tròn

- Giá trên không bao gồm các phụ kiện đi kèm như bàn ông địa, tượng phật, tranh đèn...

-  Giá bán sản phẩm đã bao gồm công lắp đặt và phí vận chuyển tại nội thành TPHCM

Liên hê đặt hàng : 0904 639 438  ( zalo )

-20%

Kệ Thờ 3 Tầng -MS09

6,600,000₫

5,460,000₫ /bo

Lưu Ý: 

- Đơn giá đã bao gồm tủ thờ 3 tầng cắt cnc + 3 đèn leb tròn

- Giá trên không bao gồm các phụ kiện đi kèm như bàn ông địa, tượng phật, tranh đèn...

-  Giá bán sản phẩm đã bao gồm công lắp đặt và phí vận chuyển tại nội thành TPHCM

Liên hê đặt hàng : 0904639438 gặp NHiên ( zalo )

-17%

Kệ Thờ 3 Tầng 2022-MS16

6,200,000₫

4,960,000₫ /bo

Lưu Ý: 

- Đơn giá đã bao gồm tủ thờ 3 tầng cắt cnc + 3 đèn leb tròn

- Giá trên không bao gồm các phụ kiện đi kèm như bàn ông địa, tượng phật, tranh đèn...

-  Giá bán sản phẩm đã bao gồm công lắp đặt và phí vận chuyển tại nội thành TPHCM

Liên hê đặt hàng : 0904639438 gặp NHiên ( zalo )

-20%

Kệ Thờ 3 Tầng 2022-MS17

6,500,000₫

5,200,000₫ /bo

Lưu Ý: 

- Đơn giá đã bao gồm tủ thờ 3 tầng cắt cnc + 3 đèn leb tròn

- Giá trên không bao gồm các phụ kiện đi kèm như bàn ông địa, tượng phật, tranh đèn...

-  Giá bán sản phẩm đã bao gồm công lắp đặt và phí vận chuyển tại nội thành TPHCM

Liên hê đặt hàng : 0904639438 gặp NHiên ( zalo )

-20%
BannerSale1
20%
GÍA VÁCH NGĂN CNC CHỈ TỪ 1.100.000/M2

ÁP DỤNG 2 MÃ MÀU 209T- 386T

LIÊN HỆ NHẬN ƯU ĐÃI NGAY 0904639438

Tin Tức

Thiết kế vách ngăn cnc phòng thờ đẹp trang nghiêm 2024
Người viết: nhien /

Thiết kế vách ngăn cnc phòng thờ đẹp trang nghiêm 2024

Dùng vách ngăn cnc phòng thờ trang trí cho phòng thờ làm tăng sự trang nghiêm và tính thẩm mỹ cho không gian tâm linh. Sử dụng vách ngăn phòng thờ với mục đích hỗ trợ thay thế phần tường thô trong khu vực thờ cúng bằng những sản phẩm...

Xem chi tiết
BTS 35+ thiết kế vách ngăn cầu thang phòng khách cnc đẹp
Người viết: nhien /

BTS 35+ thiết kế vách ngăn cầu thang phòng khách cnc đẹp

Cầu thang là một trong những điểm nhấn quan trọng góp phần hoàn thiện nội thất nhà phố nên việc lựa chọn vách ngăn cầu thang cnc cũng cần đảm bảo những yếu tố và nguyên tắc riêng  nhằm tạo ra dáng và tính thẩm mỹ cho căn nhà. Dựa vào...

Xem chi tiết
Giỏ hàng
Danh sách so sánh
Tìm kiếm
Yêu thích
Mục lục
TOP
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-address Địa chỉ
Icon-phone Icon-Zalo
Liên hệ ngay 0904639438